Εκπαιδευτικοί 2017 – 2018

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο σχολείο μας

Παπαδόπουλος Γεώργιος  ΠΕ01 Θεολόγος

Δρούρη Στεργιαννή  ΠΕ02 Φιλόλογος

Κατσιγιάννη Θεοδώρα ΠΕ02 Φιλόλογος

Πολατίδης  Ηρακλής ΠΕ02 Φιλόλογος

Αλεξίου Νικόλαος   ΠΕ03 Μαθηματικός

Σέφερος Νικόλαος ΠΕ04.02 Χημικός

Καρακατσάνης Στυλιανός  ΠΕ04.05 Γεωλόγος

Δούπκαρης Σταύρος ΠΕ05  Γαλλικής Φιλολογίας

Καραντζούλη Άννα ΠΕ06  Αγγλικής Φιλολογίας

Βοζινίδου Όλγα ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας

Νόση Ευγενία ΠΕ08 Καλών Τεχνών

Φορτομάρης Ευάγγελος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Ατματζίδου Θεοπίστη  ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας

Γκίλου Αργύριος  ΠΕ16 Μουσικός

Θεοφανίδου Ελένη  Π17.03 Πολιτικοί – ΑΣΕΤΕΜ

Σταυρίδου Γεωργία  ΠΕ20  Πληροφορικός